Liikennevirasto

Kävely

Kävely on nousemassa yhä enenevässä määrin vilkkaan ja elinvoimaisen kaupunkielämän avaintekijäksi. Kun julkinen tila on saavutettava ja viihtyisä kävellen liikkuvalle, tulevat kivijalkakaupat ja muut palvelut entistä paremmin hyödynnetyiksi. Kaupunkirakenteiden tiivistyessä keskustojen viihtyisyys on elintärkeä asia kaupunkien kestävälle kehitykselle.

Kulkulaarista löytyy kävelyyn liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia ja ohjelmia kävelyn edistämisen näkökulmasta. Sivustolle on kerätty laaja-alaisesti suunnittelua ja liikkumisen ohjausta koskevaa tietoa sekä ajankohtaista tutkimustietoa kävelyn edistämisestä.

Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn strategiassa 2020 tavoitteeksi on asetettu 300 miljoonaa kävely- ja pyöräilymatkaa enemmän kuin nyt. Se tarkoittaa noin 20 prosentin lisäystä näiden matkojen määrissä. Strategia on laadittu liikenne- ja viestintäministeriössä kiinteässä yhteistyössä Liikenneviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kaupunkien ja kuntien, ympäristöministeriön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtenä keskeisenä edistystekijänä on valtakunnallinen jalankulun ja pyöräilyn suunnitteluohjeen uudistaminen vuoden 2013 aikana, jossa jalankulkua käsitellään omana kulkumuotona.

Usein kävely- ja jalankulku- käsitteiden käytöstä on epäselvyyttä. Kävelyllä tarkoitetaan nimenomaan ihmisen liikkumista ja siihen viitataan myös puhuttaessa kuntoilumuodosta. Jalankulku käsitteenä sisältää paitsi kävelyn myös monia muita lainsäädännössä jalankuluksi laskettavia liikkumismuotoja kuten sauvakävelyn, rullaluistelun, hiihdon, rullalautailun ja rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkumisen. Yleensä jalankulkua käsitellään kävelyn näkökulmasta.