Traficom

Kävely

Kävely on nousemassa yhä enenevässä määrin vilkkaan ja elinvoimaisen kaupunkielämän avaintekijäksi. Kun julkinen tila on saavutettava ja viihtyisä kävellen liikkuvalle, tulevat kivijalkakaupat ja muut palvelut entistä paremmin hyödynnetyiksi. Kaupunkirakenteiden tiivistyessä keskustojen viihtyisyys on elintärkeä asia kaupunkien kestävälle kehitykselle.

Kulkulaarista löytyy kävelyyn liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia ja ohjelmia kävelyn edistämisen näkökulmasta. Sivustolle on kerätty laaja-alaisesti suunnittelua ja liikkumisen ohjausta koskevaa tietoa sekä ajankohtaista tutkimustietoa kävelyn edistämisestä.

Usein kävely- ja jalankulku- käsitteiden käytöstä on epäselvyyttä. Kävelyllä tarkoitetaan nimenomaan ihmisen liikkumista ja siihen viitataan myös puhuttaessa kuntoilumuodosta. Jalankulku käsitteenä sisältää paitsi kävelyn myös monia muita lainsäädännössä jalankuluksi laskettavia liikkumismuotoja kuten sauvakävelyn, rullaluistelun, hiihdon, rullalautailun ja rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkumisen. Yleensä jalankulkua käsitellään kävelyn näkökulmasta.