Traficom

Liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan keino, jonka tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista ja lisätä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumistapoja, eli kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa.

Liikkumisen ohjauksen toimenpiteet tukevat ja mahdollistavat liikkujan vapaaehtoisia kulkutapavalintoja. Keinot ovat kestävistä liikkumismahdollisuuksista tiedottamista ja niiden markkinointia sekä kestävän liikkumisen palvelujen koordinointia ja kehittämistä käyttäjälähtöisesti. Liikkumisen ohjaus on yksi keino muiden liikennepolitiikan osa-alueiden rinnalla, kun halutaan vaikuttaa liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken.

Suomeen on vakiintunut liikkumisen ohjauksen valtakunnallinen koordinointityö.  Vuosina 2010 ja 2012 on tuettu seuduilla ja kunnissa toteutettavia liikkumisen ohjauksen kehittämishankkeita usean rahoittajan yhteisellä T&K-ohjelmalla, joiden avulla on saatu käynnistettyä pysyvää toimintaa jonkin verran. Liikkumisen ohjauksen projektit ovat levinneet seuduille ja kuntiin myös valtionavustusten kautta. Valtionavustuksia on myönnetty vuosina 2012 ja 2013 hieman alle 20 hakijalle.

Liikkumisen ohjauksen toimintaa tukevat liikkumisen ohjauksen verkosto (LIVE) ja sen valtakunnalliset kampanjat kuten Liikkujan viikko ja Pyöräilyviikko. Lisäksi Suomi on liittynyt EPOMM:iin (European Platform on Mobility Management). Kotimainen ja kansainvälinen verkostoituminen onkin olennaista muualla toteutettujen ratkaisujen, hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiseksi.

Osioon on kerätty mm. erilaisia liikkumisen ohjaukseen liittyviä julkaisuja ja esimerkkejä erilaisista kampanjoista ja kokeilusta. Lisäksi osiosta löytyy kuntien liikkumissuunitelmia ja erilaisia liikkumisen ohjauksen malleja. Viestintä ja neuvonta-osiossa esitellään keskeisimpiä liikkumisen ohjauksen alalla toimivia tahoja sekä erilaisia liikkumisen ohjauksen palveluita.

Julkaisut on järjestetty niin, että keskeisimmät ohjeistukset ja toimintamallit näkyvät ensimmäisinä. Muutoin ne ovat aakkosjärjestyksessä.