Traficom

Viestintä ja neuvonta

Viestintä, markkinointi ja neuvonta ovat ensisijaisia liikkumisen ohjauksen keinoja, jos halutaan lisätä eri toimijoiden tietoisuutta liikkumisen ohjauksen mahdollisuuksista ja hyödyistä. Yleistyviin sähköisiin palveluihin ja tietoportaaleihin pyritään tuomaan esiin esimerkiksi kävelyn hyötyjä ja näin vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin.

Kävelyä koskeva neuvonta ja viestintä ovat toistaiseksi kytkeytyneet ensisijaisesti terveysliikunnan näkökulmaan. Kävelyn rooli osana kaupunkiliikkumista ja suunnittelumaailmaa on kuitenkin jatkuvasti vahvistumassa.

Vahvimpia toimijoita liikkumisen ohjauksen parissa ovat Motiva, HSL, Kunnossa Kaiken ikää (KKI) - ohjelma ja Liikennevirasto. Lisäksi eri yhteisöt ja järjestöt tekevät paljon töitä markkinoinnin, kampanjoiden ja neuvonnan parissa. Viime vuosina niiden rooli on kasvanut ja vakiinnuttanut asemaansa.

Osioon on ylimmäiseksi kerätty liikkumisen ohjausta viestinnän ja neuvonnan parissa tekeviä tahoja ja tietoportaaleja. Lisäksi osiossa on esitetty esimerkkejä eri kaupunkien sähköisistä reittioppaista tai vastaavista palveluista.