Traficom

Poliittiset linjaukset ja yhteistyö

Monet kaupungit ja valtiot ovat linjanneet edistävänsä kävelyä yhtenä kestävän liikkumisen keinona. Kävely nähdään yhä enemmissä määrin yhtenä tehokkaana keinoja edistää ihmisten terveyttä, lisätä kaupunkien keskusta-alueiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta sekä säästää yhteiskunnan resursseja. Monien eri kaupunkien poliittisissa linjauksissa kuten, liikenne-, ympäristö-, terveys-, ja liikuntaohjelmissa tuetaan kestävien liikennemuotojen edistämistä. Haasteena on saada eri osa-alueiden toimijat yhteistyöhön, jotta edistämistyö olisi kokonaisvaltaisempaa ja näin vaikuttavampaa.

Euroopan kaupungeissa, kuten Hollannissa ja Tanskassa ollaan kestävien liikkumismuotojen edistämisessä pidemmällä kuin Suomessa. Maiden menestyksen takana on monien eri tutkimusten mukaan poliittinen tahto ja yhteistyö. Tietoa eri kaupunkien menestystarinoista on saatavilla nykyään yhä enemmän ja tietoisuus myös kestävien kulkumuotojen hyödyistä lisääntyy ja tutkimus kehittyy. Usein kuitenkin haasteena on saatavilla olevan tiedon jalkauttaminen kaupungin toimintaan ja itse suunnitteluun. Todelliseen muutokseen tarvitaan rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä edistää kestävä liikkumista henkilöautoilun sijasta.

Osioon on kerätty kävelyyn liittyviä keskeisiä kansainvälisiä ja kotimaisia poliittisia linjauksia ja edistämisen alan toimijoita. Julkaisut ovat järjestetty niin, että ensimmäisenä ovat keskeisimmät julkaisut koskien kävelyn edistämistä. Muutoin julkaisut ja toimijat ovat aakkosjärjestyksessä.