Traficom

Edistämisohjelmat

Kävelyn edistäminen lähtee kokonaisvaltaisesta kävelyn olosuhteiden parantamisesta. Tärkeää on miettiä sujuvia ja viihtyisiä reittejä sekä turvallisuutta. Aikaisemmin kävely on vahvasti liitetty yhteen pyöräilyn edistämisen kanssa, ja edistämisohjelmissa olosuhteita on tavattu tarkastella pääasiassa pyöräilyn näkökulmasta. Kävelyn ja pyöräilyn kysymykset ovat viime aikoina kuitenkin eriytyneet, kun pyöräilyn roolia kilpailukykyisenä kulkumuotona kaupunkiliikenteessä on vahvistettu. Kävelyn potentiaalia ja luonnetta onkin syytä tarkastella erikseen.

Kävelyn edistämisellä on todettu olevan positiivien vaikutus kulkumuodon kasvuun ja kaupunkien keskustojen luonteeseen. Kävelyalueet lisäävät jalankulkijoiden määrää ja sen myötä kaupungin keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Lisäksi jalankululle rauhoitettu keskusta lisää turvallisuutta.

Kaupunki- ja seutukohtaisista ohjelmista ensin on esitetty aikajärjestyksessä kotimaiset edistämisohjelmat ja sen jälkeen ulkomaiset.