Traficom

Voimassa olevat linjaukset

Poliittisten linjaukset ja eri hallintokuntien ohjelmat ohjaavat kaupungin toimintaa. Niillä on tärkeä rooli priorisoinnissa ja hankkeiden budjetoinnissa. Poliittiset linjaukset sisältävät usein tavoitteita, jotka ohjaavat viranomaisten ja sidosryhmien toimintaa. Valtakunnallista toimintaa ohjaa Suomen kuuluminen EU:hun sekä laajemmat kansainväliset päätökset, kuten ilmastosopimukset. Liikkumisen kehittämistä ohjaa liikenteen linjausten lisäksi erilaiset ilmasto-, terveys- ja liikuntaalan ohjelmat.

Kävelyn osalta tärkeimpiä linjauksia on esitetty liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn strategiassa 2020 sekä sen toimenpideohjelmassa. Lisäksi seudulliset ohjelmat ja linjaukset ohjaavat kaupunkien toimintaa.

Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät keskeisimmät ohjeet ja suositukset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.