Traficom

Yhteistyöverkostot

Poliittisen tahdon lisäksi eri toimijoiden välinen yhteistyö on avaintekijä kävelyn edistämiselle ja tarvittavien muutosten toteutumiselle. Liikenteen, terveyden ja liikunnan alan tutkijoiden, päätöksentekijöiden, suunnittelijoiden ja virkamiesten monialainen yhteistyö on välttämätöntä kävelyn edistämisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Lisäksi vuoropuhelu kansalaisten kanssa on tärkeää.