Traficom

Suunnittelu ja rakentaminen

Kävelyliikenteen suunnittelu on pitkään kulkenut käsi kädessä pyöräliikenteen suunnittelun kanssa. Pyöräilyn roolin vahvistuminen ja sen rinnastaminen moottoriajoneuvoliikenteeseen muokkaa suunnitteluperiaatteita ja erottaa pyöräily- ja kävelyreittien suunnittelua toisistaan. Kävelyreittejä ja verkostoa suunnitellessa on huomioitava muun muassa optimaaliset etäisyydet, reittien ja verkoston jatkuvuus ja viihtyisyys. Samoja asioita painotetaan pyöräliikenteen suunnittelussa, mutta tärkeää on suunnittella kävelyverkostoa niin, että se edistäisi nimenomaan kävelyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Konkreettinen suunnittelu tapahtuu yleiskaava- ja asemakaavatasolla. Suunnittelussa on tärkeää tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja osallistaa asukkaat mukaan kehittämään kotipaikkansa olosuhteita.

Suunnittelun helpottamiseksi osioon on koottu valtakunnallisia ja kuntakohtaisia suunnitteluohjeita sekä malliesimerkkejä. Alaotsikoista löytyy tietoa esimerkiksi kaavoituksen ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tarpeisiin. Lisäksi osioon on kerätty esimerkkejä ja selvityksiä parhaista käytännöistä Suomesta ja ulkomailta. Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät valtakunnalliset ohjeet ja suositukset sekä muut keskeisimmät julkaisut. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.