Traficom

Kunnossapito

Kunnossapito on tärkeä osa jalankulkuliikenteen toimivuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta. Maissa, joissa on talvisin lunta ja jäätä, talvikunnossapidon merkitys korostuu. Jalankulkuonnettomuuksia sattuu ylivoimaisesti eniten talviaikaan, minkä vuoksi lumenpoisto ja liukkaudentorjunta tulee hoitaa tehokkaasti. Erityisesti vanhuksille tapahtuu merkittävästi enemmän jalankulkuonnettomuuksia talvella kuin kesällä.

Osiossa julkaisut on järjestetty niin, että valtakunnalliset ja yleiset ohjeet ovat ensin. Kaupunki- ja seutukohtaisista ohjeista ensin on esitetty kotimaiset suunnitteluohjeet ja sen jälkeen ulkomaiset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.