Traficom

Parhaat käytännöt

Euroopassa on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka kävelyn edistäminen on lisännyt kaupunkien elinvoimaa. Tutkimusten mukaan kävelykeskustat lisäävät viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä yritysten kannattavuutta. Viihtyisä kaupunkielämä tekee kaupungeista houkuttelevia asua ja asioida. Kokemukset pohjoismaisista kävelykeskustoista osoittavat, että keskustassa olevien yritysten myynti on kasvanut noin 20-30 %. Haasteina muun liikenteen rauhoittamisen osalta on esim. tavarakuljetuksien turvaaminen.

Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia kävelyn edistämisestä löytyy muun muassa Ruotsin kaupungeista (Lund ja Göteborg). Suomessa kävelyn rooli on koko ajan nousemassa. Viihtyisät kaupunkiympäristöt ovat koko ajan isommassa roolissa kaupunkien strategioissa ja niitä toteuttavissa ohjelmissa. Viihtyisien kaupunkiympäristöjen toteutuminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja vuoropuhelua suunnittelusta, päätöksenteosta ja toteuttamisesta vastaavien toimijoiden sekä toiminnan kohteiden, kansalaisten välillä.

Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät keskeisimmät ohjeet ja suositukset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.