Traficom

Muut tutkimukset

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevia tutkimuksia löytyy monelta eri tutkimuslalalta. Esimerkiksi kunnossapito, liikkumiskokemukset, opastus sekä liikkumisen ohjaus ovat yksittäisiä osa-alueita, joiden tutkimustiedon hyödyntäminen suunnittelussa luo laadukkaamman lopputuloksen. Monialainen ote on suunnittelussa olennaista riittävän laajan näkökulman saavuttamiseksi.

Tällä hetkellä kävelytutkimuksen painoipistealueita ovat julkisen tilankäytön mahdollisuudet sekä kaupunkien keskustojen elinvoimaisuuden vahvistaminen kävelyalueita lisäämällä.

Ulkomaiset tutkimukset on kerätty loppuun. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.