Traficom

Terveyskäyttäytyminen

Liikkumisen ja terveyden näkökulma yhdistää eri tutkimuslaitoksissa (esim. THL, UKK-insituutti) tehtyjä tutkimuksia.

Yleisen tutkimustiedon mukaan kävelyllä on kiisattomia terveysvaikutuksia. Säännöllinen reipas kävely alentaa verenpainetta ja leposykettä, tehostaa verenkiertoa ja parantaa kestävyyskuntoa sekä parantaa kolesteroliarvoja.

Liikkumisen terveysvaikutukset ovat nousemassa mukaan liikennepoliittiseen päätöksentekoon. Terveysvaikutukset tuovat merkittäviä yhteiskuntataloudellisia säästöjä. Kävelyä edistävien hankkeiden hyöty-kustannus-suhde on suuri verrattuna esim. henkilöautoliikennehankkeisiin. WHO:n kehittämää HEAT-työkalua voidaan käyttää apuna kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisissa tarkasteluissa. HEAT-työkalun käyttöä helpottaa vuonna 2013 suomennettu käyttöopas.

Tutkimuslaitosten omilta verkkosivuilta löytyy ajantasaista tietoa liikunnan terveysvaikutuksia tutkivista hankkeista.

Julkaisut ja aineisto on järjestetty niin, että ensimmäisenä on aiheeseen liittyvät keskeiset julkaisut ja sen jälkeen erilaiset tutkimuslaitokset ja instituutit. Muutoin aineisto on aakkosjärjestyksessä.