Traficom

Turvallisuus

Jalankulkijoiden turvallisuutta tutkitaan vuosittain liikennetutkimuksissa sekä erilaisissa selvityksissä, esimerkiksi koulureittien osalta. Lisäksi kunnat julkaisevat liikenneturvallisuusohjelmia, joissa käsitellään jalankulkijoiden turvallisuutta. Liikenneturvan mukaan liikenteessä kuolee keskimäärin 43 jalankulkijaa vuosittain ja niistä lähes kaksi kolmesta tapahtuu taajamissa. Loukkaantuneista jalankulkijoista noin yhdeksän kymmenestä loukkaantuu taajama-alueilla. Suurin riskiryhmä on iäkkäät, yli 64-vuotiaat. Yleisimmin tapaturmia sattuu risteyksissä.

Turvallisuutta voidaan tutkia myös koetun turvallisuuden kannalta. Usein liikkumisen kokeminen turvattomaksi vaikuttaa liikkeelle lähtemisen päätökseen. Fyysisen ympäristön muuttamisella, esimerkiksi valaistuksen, tilankäytön ja opastuksen avulla voidaan luoda jalankulkijoille turvallisempi ympäristö. Tutkimuksien mukaan positiivisia laatutekijöitä ovat mm. kaunis ympäristö, luonnon läheisyys ja mahdollisuus sujuvaan liikkumiseen.

Suomessa on tehty paljon jalankulkijoiden esteettömyyteen liittyvää tutkimusta ja ohjeistusta, jonka tarkoitus on turvata kaikille liikkujille sujuva ja esteetön liikkuminen. Esteettömyys onkin osa jalankulkijoiden turvallisuuden edistämistä.

Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät yleiset julkaisut ja kunta- ja seutukohtaiset julkaisut on kerätty osion loppuun