Traficom

Pyöräily

Pyöräilyn edistäminen nähdään yhtenä kestävän kaupunkiliikkumisen avaintekijänä. Pyöräilyn potentiaali tiiviissä kaupunkiympäristössä on suuri. Se on tehokas kulkumuoto sekä talouden, terveyden, että tilankäytön kannalta. Lisäksi pyöräilyä edistämällä tuetaan kansainvälisiä ja kansallisia ilmastotavoitteita.

Pyöräilyn edistämisen yksi tärkeä perusta on poliittinen tahto ja yhteistyö. Kaikkien menestyneiden pyöräilymaiden takana on vahva poliittinen tahto ja rohkeus. Suomessa on tällä hetkellä positiivinen ilmapiiri kestävien liikkumismuotojen suhteen ja pyöräilystä on noussut edistämistyön vahva kärki. Seuraava askel on kunnianhimoisten tavoitteiden soveltaminen ja käyttöönotto kuntien ja kaupunkien omiin tarpeisiin. Viestinnän, tiedotuksen ja markkinoinnin sekä liikenne- ja ympäristökasvatuksen rooli on keskeinen, kun halutaan edistää pyöräilyä kilpailukykyisenä liikennemuotona.

Kulkulaari tarjoaa pyöräilyn edistämistä tukevia ajankohtaisia sekä keskeisiä julkaisuja ja selvityksiä aiheesta. Sivustolle on kerätty laaja-alaisesti suunnittelua ja liikkumisen ohjausta koskevaa tietoa sekä ajankohtaista tutkimustietoa pyöräilyn edistämisestä. Kulkulaarista löytyy pyöräilyyn liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia sekä parhaita käytäntöjä. Lisäksi on koottu malliesimerkkejä pyöräily-ystävällisistä Euroopan kaupungeista ja Suomesta.

Parhaiden esimerkkien ja käytäntöjen perusteella pyöräilyn suosion avaintekijöiksi muodostuvat sujuvat ja katkeamattomat yhteydet sekä mukavat ja turvalliset reitit. Sujuvuutta ja ajomukavuutta tuovat selkeät ja tasaiset reitit sekä yhdenmukainen opastus. Lisäksi erotellut ja laadukkaat väylät lisäävät turvallisuutta. Monissa maissa panostetaan pyöräilyn pääväyliin, joilla pyritään lisäämään pyöräilyn kilpailukykyä lähinnnä arjen matkoilla.