Traficom

Liikkumissuunnitelmat ja toimintamallit

Liikkumissuunnitelmat ja erilaiset liikkumiseen liittyvät palvelut ovat tärkeä osa liikkumisen ohjauksen kokonaisuutta.

Esimerkiksi kunnat ja yritykset ovat tehneet itselleen liikkumissuunnitelmia. Lisäksi niitä voidaan tehdä tietyille kohderyhmille, esimerkiksi koululaisille. Liikkumissuunnitelmat ohjaavat pidemmän aikavälin toimintaa. Niiden tavoitteena on yleistetysti se, että yhä useampi valitsisi kulkutavaksi jonkun muun kuin yksin autolla ajamisen esim. kimppakyydin, bussin, kävelyn tai pyöräilyn.

Osioon on kerätty käytössä olevia toimintamalleja tai kestävää liikkumista koskevia suunnitelma niin valtakunnan tasolla kuin kuntakohtaisesti. Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät linkit yleisesittelyihin Liikkumisen ohjauksen T&K -hankeohjelmasta ja Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä. Linkit sisältävät myös yksittäiset T&K -hankkeet ja valtionavustuskohteet.