Traficom

Viestintä ja neuvonta

Viestintä, markkinointi ja neuvonta ovat ensisijaisia liikkumisen ohjauksen keinoja, jos halutaan lisätä eri toimijoiden tietoisuutta liikkumisen ohjauksen mahdollisuuksista ja hyödyistä. Yleistyviin sähköisiin palveluihin ja tietoportaaleihin pyritään tuomaan esiin esimerkiksi pyöräilyn hyötyjä ja näin vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin.

Vahvimpia toimijoita liikkumisen ohjauksen parissa ovat Motiva, HSL, Kunnossa Kaiken ikää (KKI) - ohjelma ja Liikennevirasto. Lisäksi eri yhteisöt ja järjestöt tekevät paljon töitä markkinoinnin, kampanjoiden ja neuvonnan parissa. Viime vuosina niiden rooli on kasvanut ja vakiinnuttanut asemaansa.

Osioon on ensimmäiseksi kerätty liikkumisen ohjausta viestinnän ja neuvonnan parissa tekeviä tahoja ja tietoportaaleja. Osioon loppuun on kerätty esimerkkejä eri kaupunkien sähköisistä reittioppaista tai vastaavista palveluista.