Traficom

Poliittiset linjaukset ja yhteistyö

Monet kaupungit ja valtiot ovat linjanneet edistävänsä pyöräilyä yhtenä kestävän liikkumisen keinona. Pyöräily nähdään yhä enemmissä määrin yhtenä tehokkaana keinoja vähentää ympäristöhaittoja, lisätä ihmisten terveyttä ja säästää yhteiskunnan resursseja. Kävelyn ja pyöräilyn hyötyjen takia monien kaupunkien liikenne-, ympäristö-, terveys-, ja liikunta ohjelmissa tuetaan kestävien liikennemuotojen edistämistä. Haasteena on saada näiden eri osa-alueiden toimijat yhteistyöhön, jotta edistämistyö olisi kokonaisvaltaisempaa ja näin vaikuttavampaa.

Euroopan kaupungeissa, kuten Hollannissa ja Tanskassa ollaan pyöräilyn edistämisessä pidemmällä kuin Suomessa. Maiden menestyksen takana on monien eri tutkimusten mukaan poliittinen tahto ja yhteistyö. Tietoa eri kaupunkien menestystarinoista on saatavilla nykyään yhä enemmän ja tietoisuus myös kestävien kulkumuotojen hyödyistä lisääntyy ja tutkimus kehittyy. Usein kuitenkin haasteena on saatavilla olevan tiedon jalkauttaminen kaupungin toimintaan ja itse suunnitteluun. Todelliseen muutokseen tarvitaan rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä edistää kestävä liikkumista henkilöautoilun sijasta.

Osioon on kerätty pyöräilyyn liittyviä keskeisiä kansainvälisiä ja kotimaisia poliittisia linjauksia ja edistämisen alan toimijoita. Julkaisut ovat järjestetty niin, että ensimmäisenä ovat keskeisimmät julkaisut koskien pyöräilyn edistämistä. Muutoin julkaisut ja toimijat ovat aakkosjärjestyksessä.