Traficom

Edistämisohjelmat

Pyöräilyn edistäminen lähtee kokonaisvaltaisesta pyöräilyn olosuhteiden parantamisesta. Tärkeää on miettiä sujuvia, mukavia, jatkuvia ja turvallisia reittejä. Aikaisemmin pyöräilyn edistäminen on edennyt käsi kädessä kävelyn kanssa. Kun pyöräilyn rooli kilpailukykyisenä kulkumuotona kaupunkiliikenteessä on viime aikoina vahvistunut, on pyöräilyn potentiaalia ja luonnetta syytä tarkastella kävelystä erillään.

Monista eurooppalaisista kaupungeista löytyy mallikkaita esimerkkejä pyöräilyn edistämisohjelma mutta myös Suomen eri kaupungit ovat tehneet laadukkaita pyöräilyn edistämiseen liittyviä ohjelmia ja suunnitelmia. Edistämisohjelmien laatimisella on todettu olevan positiivien vaikutus kulkumuotojen kasvuun ja ne toimivatkin pohjana koko edistämisen aallolle.

Kaupunki- ja seutukohtaisista ohjelmista ensin on esitetty kotimaiset edistämisohjelmat ja sen jälkeen ulkomaiset niin, että ensin ovat valtakunnaliset ohjelmat ja sen jälkeen kaupunkien ohjelmat.