Traficom

Yhteistyöverkostot

Poliittisen tahdon lisäksi yhteistyö eri toimijoiden kanssa on avaintekijä pyöräilyn edistämiselle ja tarvittavien muutosten toteutumiselle.

Liikenteen, terveyden ja liikunnan alan tutkijoiden, päätöksentekijöiden, suunnittelijoiden ja virkamiesten monialainen yhteistyö on välttämätöntä pyöräilyn edistämisen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Vuoropuhelu paikallisten pyöräilijöiden etujärjestöjen (ks. lisätietoja kohdasta Viestintä ja neuvonta), kansalaisten ja edellä mainittujen tahojen välillä on myös olennaista pyöräilyn edistämisen toteuttamiseksi.