Traficom

Suunnittelu ja rakentaminen

Pyöräliikenteen suunnittelu tehdään yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä. Pyöräliikenteen suunnittelun sitominen osaksi liikennejärjestelmä suunnittelua on edellytys laadukkaille ja toimivílle pyöräliikenteen ratkaisuille. Rakentaminen pohjautuu laadittuihin suunitelmiin ja olemassa oleviin rakentamista ohjaviin normeihin ja linjauksiin.

Pyöräilyn edistämistä tulisi tehdä laajalla rintamlla eri kaupungin virastojen kesken. Harvalla kunnalla on kuitenkaan päätoimekseen pyöräilyä suunnittelevia henkilöitä, vaan työtä tehdään muun toimen ohessa. Suunnittelussa on tärkeää tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja osallistaa asukkaat mukaan kehittämään kotipaikkansa olosuhteita.

Suunnittelun helpottamiseksi alle on koottu valtakunnallisia ja kuntakohtaisia suunnitteluohjeita sekä malliesimerkkejä. Alaotsikoista löytyy tietoa esimerkiksi kaavoituksen, verkkosuunnittelun, laatukäytävien, pyöräpysäköinnin ja tutkimuksen tarpeisiin. Lisäksi esitellään parhaita käytäntöjä Suomesta ja ulkomailta. Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät valtakunnalliset ohjeet ja suositukset sekä muut keskeisimmät julkaisut. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.