Traficom

Kunnossapito

Kunnossapito on tärkeä osa pyörä- ja jalankulkuliikenteen toimivuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta. Hyvä kunnossapito on yksinkertainen keino pyöräilyn lisäämiseksi. Kunnossapidon ongelmat taas vähentävät pyöräilyä ja kunnossapidosta säästäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia terveyssektorilla: huono väylänpinta korostuu yksittäisenä syynä pyöräilyonnettomuuksissa.

Pyöräteiden hyvä talvihoito on edellytys talvipyöräilyn suosiolle. Hyvällä reittisuunnittelulla ja korkealla talvihoitotasolla on talvipyöräilyn suosio noussut esimerkiksi Oulussa ja useissa ruotsalaisissa kaupungeissa. Hyvä hoitotaso ei synny itsestään, vaan vaatii sitä, että kunnossapidon suunnittelussa, hankinnassa ja toteuttamisessa pyritään tietoisesti tukemaan talvipyöräilyä. Esimerkiksi työmatkaliikenteen kannalta merkittävillä reiteillä tavoitteena tulee olla lumenpoisto ja liukkauden torjunta ennen aamuruuhkan käynnistymistä. Yhtenä tämän hetken haasteena on siirtyminen aluekohtaisesti aurauksesta reittikohtaiseen auraukseen, jolloin varmistettaisiin reittien jatkuvuus ja yhtenäinen laatutaso myös talvella.

Osiossa julkaisut on järjestetty niin, että valtakunnalliset ja yleiset ohjeet ovat ensin. Kaupunki- ja seutukohtaisista ohjeista ensin on esitetty kotimaiset suunnitteluohjeet ja sen jälkeen ulkomaiset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.