Traficom

Tutkimukset ja tilastot

Tutkimus, seuranta sekä tutkimuksen soveltava hyödyntäminen ovat laadukkaan toteuttamisen ja tehokkaan resursoinnin edellytys. Tutkimustiedon hyödyntäminen kävelyä koskevassa suunnittelussa ja poliittisessa päätöksenteossa on vielä lapsenkengissä.

Suomessa pyöräilyliikennettä on tutkittu lähinnä kulkutapaosuuksien ja turvallisuuden näkökulmasta. Liikennevirasto tuottaa noin joka 5. vuosi valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen, joka antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Lisäksi tietoa tuottavat erilaiset, seudullisesti toteutettavat liikkumistutkimukset. Lisäksi kunnat teettävät vuosittain omia liikennetutkimuksia, jotka antavat kuvan paikallisesta liikkumisesta.

Kulkumuoto-osuuksien lisäksi olisi tärkeätä tuottaa tutkimuksen keinoin ymmärrystä kulkumuodon valintaperusteista. Pyöräilyn kohdalla tällaisiksi voidaan lukea esimerkiksi reittien suoruus, jatkuvuus ja pyöräilyn sujuvuus. Pyöräily osana sujuvaa kaupunkiliikennettä on tulevaisuuden visio, jonka toteuttamiseksi tarvitaan tutkimuksen, kehittämistyön ja poliittisen päätöksenteon vuoropuhelua.

Osioon on kerätty pyöräilyyn liittyviä keskeisiä tutkimuksia ja tilastoja liittyen mm. terveyteen, kävelijämääriin, kunnossapitoon, mallintamiseen, turvallisuuteen ja erilaisiin pyöräilyyn liittyviin kannustimiin. Lisäksi osiossa on tietoa pyöräilyä edistävistä seminaareista ja kaupunkien teettämistä erilaisista liikkumistutkimuksista. Julkaisut ovat järjestetty niin, että ensimmäisenä ovat keskeisimmät julkaisut koskien pyöräilyn edistämistä. Muutoin julkaisut aakkosjärjestyksessä.