Traficom

Seminaarit

Paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset seminaarit ovat keskeinen osa pyöräilyn edistämistä, sillä ne ovat tehokas tapa levittää tietoa, luoda kontakteja ja oppia uutta.

Suomessa pyöräilyseminaareja järjestävät muun muassa Motiva, Pyöräilykuntien verkosto ja paikalliset pyöräilyn etujärjestöt. Suomalaiseen pyöräilyn edistämiseen on vakiintunut jälkiseminaarikäytäntö: kansainvälisiin seminaareihin (esimerkiksi ECOMM ja Velo-city) osallistuneet alan asiantuntijat nostavat "parhaat palat" seminaariesityksistä pyöräilyn ja pyöräilykulttuurin edistämisestä kiinnostuneille tahoille.

Seminaarit on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät kotimaiset seminaarit ja sitten ulkomaiset. Muutoin aineisto ovat aakkosjärjestyksessä.