Traficom

Terveyskäyttäytyminen

Jalankulusta ja pyöräilystä saadaan kiistatonta terveyshyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle. Yksilötasolla terveyshyödyt tuneetaan varsin laajalti. Säännöllinen  pyöräily alentaa verenpainetta ja leposykettä, tehostaa verenkiertoa ja parantaa kestävyyskuntoa sekä parantaa kolesteroliarvoja. Nämä terveysvaikutukset ovat nousemassa mukaan liikennepoliittiseen päätöksentekoon. Terveysvaikutukset tuovat merkittäviä yhteiskuntataloudellisia säästöjä.

Pyöräilyä edistävien hankkeiden hyöty-kustannus-suhde on suuri verrattuna esimerkiksi henkilöautoliikkennehankkeisiin. WHO:n kehittämää HEAT-työkalua voidaan käyttää apuna kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten tarkasteluihin.