Traficom

Välkommen till den finska databasen för gång och cykling. Websidan ger viktig information för experter och alla andra som är intresserad att främja gång och cycling I Finland. Den viktigaste målgruppen är myndigheterna, kommunernas beslutsfattare och olika organisationer.

Just nu finns databasen endast på finska.