Traficom

Liityntäliikenne ja pysäköinti

Liityntäpyöräily on tehokas, edullinen ja kestävä tapa laajentaa tehokkaan joukkoliikenteen vaikutusaluetta kävelyetäisyyden ulkopuolelle. Liityntäpyöräilyn edistämiseksi on kiinnitettävä huomita erityisesti asemien seutuun ja niiden saavutettavuuteen.

Pyöräpysäköinti on oleellinen osa pyöräilymatkaa ja pyöräilyyn liittyvää infrastruktuuria. Pyöräpaikkojen puuttuminen tai alimitoittaminen johtaa usein pyörien pysäköimiseen epävirallisille paikoille, mikä voi vaikeuttaa muiden liikkujien liikkumista. Hyvin järjestetty pyöräpysäköinti voi sen sijaan synnyttää kysyntää. Erityisesti joukkoliikenneasemilla ja –terminaaleissa hyvin järjestetty pyöräpysäköinti voi lisätä sekä pyöräilyn että joukkoliikenteen kulkutapaosuuksia.

Pyöräpysäköinnissä ratkaisevassa osassa ovat pysäköinnin sijoittelu ja pysäköinnin keston tunnistaminen. Pyöräpysäköintipaikkojen tulee sijaita mieluummin hajautetusti kuin yhteen paikkaan keskitetysti. Näin voidaan ottaa huomioon pysäköintipaikkojen käyttäjien reitit ja tulosuunnat sekä pysäköinnin sijainti mahdollisimman lähellä palvelua. Pysäköintiaika vaikuttaa pysäköintitavan valintaan ja vaadittaviin ominaisuuksiin.

Pysäköinnin luonteesta riippuen pyörien pysäköintiin ja säilytykseen on olemassa hyvin moninaisia ratkaisuja aina yksittäisistä telineistä pyöräkaappeihin ja valvottuihin sisätiloihin tai automaattisiin säilytysjärjestelmiin asti.

Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät keskeisimmät ohjeet ja suositukset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.