Traficom

Muut tutkimukset

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevia tutkimuksia löytyy monelta eri tutkimusalalta. Esimerkiksi kunnossapito, liikkumiskokemukset, opastus sekä liikkumisen ohjaus ovat yksittäisiä osa-alueita, joiden tutkimustiedon hyödyntäminen suunnittelussa luo laadukkaamman lopputuloksen. Monialainen ote on suunnittelussa olennaista riittävän laajan näkökulman saavuttamiseksi. 

Julkaisut on järjestetty niin, että ulkomaiset tutkimukset on kerätty loppuun. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.