Traficom

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenteen infrastruktuurista ja sitä käyttävästä henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä niitä ohjaavista järjestelmistä. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen on yksi keskeisempiä haasteita kunnissa ja siihen tulisi vaikuttaa liikennejärjestelmätasolla. Liikennejärjestelmätasolla korostuu kulkumuotojen verkollinen ajattelutapa, jossa pyritään luomaan eri kulkumuodoille tarkoituksenmukaiset yhteydet.

Osioon on kerätty julkaisuja pyöräilyn verkollisen kehittämisen ja liikennejärjestelmän näkökulmasta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien osalta painotetaan niitä, jossa tuodaan selvästi esille kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Lisäksi osiossa on kuntien tai ELY-keskuksien tekemät erilaiset kävelyn ja pyöräilyn tarveselvitykset ja verkkolliseen suunnitteluun liittyvät pää- tai tavoiteverkostot.