Traficom

Voimassa olevat linjaukset

Linjauksilla ja ohjelmilla on tärkeä rooli priorisoinnissa ja hankkeiden budjetoinnissa. Poliittiset linjaukset sisältävät usein tavoitteita, jotka ohjaavat viranomaisten ja sidosryhmien toimintaa. Valtakunnallista toimintaa ohjaa Suomen kuuluminen EU:hun sekä laajemmat kansainväliset päätökset, kuten ilmastosopimukset. Liikkumista koskevien poliittisten linjausten lisäksi erilaiset ilmasto-, terveys- ja liikuntaalan ohjelmat ohjaavat kaupunkien liikkumisen kehittämistä.

Pyöräilyn osalta tärkeimpiä poliittisia linjauksia ovat liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020 sekä sen toimepideohjelma. Lisäksi Suomessa laaditaan seudullisia ohjelmia ja linjauksia, jotka ohjaavat puolestaan kaupunkien toimintaa.

Julkaisut on järjestetty niin, että ensimmäisenä näkyvät keskeisimmät ohjeet ja suositukset. Muutoin julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä.